Şereketimiz SHANGHAI API Expo 2023-ä üstünlikli gatnaşdy

Biziň kompaniýamyz,ŞIJIAZHUANG ENGENGTIAN YLMY WE TEHNOLOGI COA CO., LTD,Şanhaý halkara ulular önümleri senagaty 2023 (SHANGHAI API Expo) sergisine üstünlikli gatnaşandygymyzy buýsanýarys.Bu waka diňe bir önümlerimizi we ulgamymyzy beýleki pudak hünärmenleri bilen görkezmek üçin ajaýyp mümkinçilik bolman, eýsem markamyzy berkitmek we täze işewürlik mümkinçiliklerini öwrenmek üçin bir pursatdy.

Sergide müşderilerimiziň isleglerini we isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredilen iň uly ýaşly önümlerimizi we tehnologiýalarymyzy görkezdik.Hünärmenler toparymyz, her önümiň aýratynlyklaryny we peýdalaryny görkezmek üçin gatnaşdy we müşderileriň soraglaryna jogap bermekden has hoşaldy.

    Biziň kompaniýamyz elmydama innowasiýa we önümi ösdürmäge uly ähmiýet berýärdi we SHANGHAI API sergisine gatnaşmagymyz ulular önümler bazaryndaky soňky ösüşlerimizi görkezmäge mümkinçilik berdi.Otagymyza gelýänlerden köp oňyn seslenme aldyk we köpüsi önümlerimize we tehnologiýalarymyza gyzyklanma bildirdiler.

    Şeýle täsirli pudaklaýyn çärä gatnaşmak, täze hyzmatdaşlygy gurmak, bar bolan müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak we pudagyň soňky tendensiýalaryny öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilik boldy.Şeýle hem, sergä gatnaşan beýleki pudak hünärmenlerinden we kompaniýalaryndan öwrenmäge mümkinçilik berdi.

    Umuman aýdanyňda, SHANGHAI API sergisi kompaniýamyz üçin ajaýyp tejribe boldy we şeýle ajaýyp çärä gatnaşandygymyz üçin minnetdar.Sergi bize önümlerimizi we hyzmatlarymyzy görkezmek, beýleki pudak hünärmenleri bilen aragatnaşyk gurmak we bazardaky soňky tendensiýalar we tehnologiýalar bilen tanyşmak üçin platforma berdi.

     Sözümiziň ahyrynda, şeýle ajaýyp çäräni geçirendigi üçin SHANGHAI API sergisini gurnaýjylara sag bolsun aýdýarys we geljekki sergilere we çärelere gatnaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Önümlerimizi täzelemegi we ösdürmegi dowam etdireris we markamyzyň ösmegine we ulular önümleri bazarynda öňdebaryjy kompaniýalaryň birine öwrüljekdigine ynanýarys.


Iş wagty: 27-nji aprel-27-nji aprel