Önümler

 • Dik göwrelilik şpris , Dik göwreli lampa

  Dik göwrelilik şpris , Dik göwreli lampa

  Önümiň reňki: Gök / Gara
  Beden materialy: TPE
  Önümiň spesifikasiýasy: 220ml / 310ml
  Haryt belgisi: NO.00434 / NO.00435
  Bellikler:
  1. Suw geçirmeýän material, göni suw bilen ýuwuň.
  2. Salkyn ýerde goýuň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
 • Kiss miwesinden geçmek, erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy ýag

  Kiss miwesinden geçmek, erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy ýag

  Önümiň spesifikasiýasy: 60ml
  Haryt belgisi: NO.00289
  Saklanyş möhleti: 3 ýyl
  Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin,
  propilen glikol, akrilat we ş.m.
  Önümiň ulanylyşy: waginal 、 anal 、 massaage we ş.m.
  Çäreler:
  1. Bu önüm diňe ulular üçin amatly.
  2. Ulanylandan soň arassa suw bilen ýuwuň.
  3. Göz bilen degmekden gaça duruň.Önüm tötänleýin gözlere girýän bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.
  4. Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
  Ulanylyşy:
  1. Bukjany açyň.
  2. Çüýşäni gysyň we çalgy ýagyny çalyň
  şahsy bölekler ýa-da enjamlar.
  3. useag çalmazdan ozal deň derejede çalyň.
  Önüm aýratynlyklary:
  Suwda ereýän, howpsuz we ýumşak formula;Tämizleýji we ýagly däl;Galyndysyz arassalamak aňsat;Miwe tagamynyň her görnüşi, kiçi göwrümli, götermek aňsat.
 • ANALSEX Erkekler, aýallar we jübütler üçin Anal çalgy, adam çalýan şahsy lýubo, Anal jyns oýunjaklary

  ANALSEX Erkekler, aýallar we jübütler üçin Anal çalgy, adam çalýan şahsy lýubo, Anal jyns oýunjaklary

  Önümiň spesifikasiýasy: 100ml
  Haryt belgisi: NO.00357
  Saklanyş möhleti: 3 ýyl
  Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin,
  propilen glikol, akrilat we ş.m.
  Önümiň ulanylyşy: waginal 、 anal 、 massaage we ş.m.
  Çäreler: 1. Bu önüm diňe ulular üçin amatly.
  Ulanylandan soň arassa suw bilen ýuwuň.
  Gözler bilen aragatnaşykdan gaça durmagyňyzy haýyş edýäris.Önüm tötänleýin gözlere girýän bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.
  Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
  Ulanylyşy: 1. Bukjany açyň.
  Çüýşäni gysyň we çalgy ýagyny çalyň
  şahsy bölekler ýa-da enjamlar.
  3. useag çalmazdan ozal deň derejede çalyň.
  Önüm aýratynlyklary: suwda ereýän, howpsuz we ýumşak formula;Tämizleýji we ýagly däl;Galyndysyz arassalamak aňsat;Kiçijik kuwwat, götermek aňsat.
 • Gijä galmak boşlugynyň jyns ýeňi, ulularyň önümi jynsy oýunjak, erkekleriň ululyk önümi

  Gijä galmak boşlugynyň jyns ýeňi, ulularyň önümi jynsy oýunjak, erkekleriň ululyk önümi

  Önümiň reňki: Aç-açan / Gara / Et
  Beden materialy: TPR
  Önümi kesgitlemek: NO.00140 NO.00141 NO.00178 NO.00179
  Önümiň ululygy:
  NO.00140 / NO.00141 : 11 * 3.1 sm
  NO.00178 / NO.00179 : 11 * 3.4 sm
  Bellikler: 1. Oýundaky duýgyny güýçlendirmek üçin çalgy ýaglary bilelikde ulanylmaly.
  2. Suw geçirmeýän material, göni suw bilen ýuwuň.
  3. Salkyn ýerde goýuň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
  Ulanyş usuly:
  1. ýeňi togalaň.
  2. Mümkin boldugyça kelläňize aýlaň.
  3. Ony dik duran jyns agzasyna goýuň.
  4. ýeňi aşak egiň.
  5. Ulanmak üçin çalgy çalyň.
 • Owadan durmuş Pyrtykal / Gök / Üzüm / Çilek miwesi tagamly çalgy, erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy ýag.

  Owadan durmuş Pyrtykal / Gök / Üzüm / Çilek miwesi tagamly çalgy, erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy ýag.

  Önümiň spesifikasiýasy: 60ml / 110ml
  Haryt belgisi: NO.00232AB / NO.00227
  Saklanyş möhleti: 3 ýyl
  Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin,
  propilen glikol, akrilat we ş.m.
  Önümiň ulanylyşy: waginal 、 anal 、 massaage we ş.m.
 • Söýgi öpüşi asyl / şetdaly tagamy Gialuron turşusy adam çalgy, erkekler, aýallar we jübütler üçin şahsy lýubo

  Söýgi öpüşi asyl / şetdaly tagamy Gialuron turşusy adam çalgy, erkekler, aýallar we jübütler üçin şahsy lýubo

  Önümiň spesifikasiýasy: 100ml
  Haryt belgisi: NO.00028 NO.00031
  Saklanyş möhleti: 3 ýyl
  Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin,
  propilen glikol, akrilat we ş.m.
  Önümiň ulanylyşy: waginal 、 anal 、 massaage we ş.m.
  Çäreler:
  1. Bu önüm diňe ulular üçin amatly.
  2. Ulanylandan soň arassa suw bilen ýuwuň.
  3. Göz bilen degmekden gaça duruň.Önüm tötänleýin gözlere girýän bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.
  4. Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.

  Ulanylyşy:
  1. Bukjany açyň.
  2. Çüýşäni gysyň we çalgylary şahsy böleklere ýa-da enjamlara çalyň.
  3. useag çalmazdan ozal deň derejede çalyň.

  Önüm aýratynlyklary:
  Suwda erän howpsuz we ýumşak formula;gialuron kislotasynyň düzümini, ýüpek nemlendiriji goşuň;ýagsyz däl;galyndysyz ýuwmak aňsat;
 • Düwürtikli jyns ýeňi ult Ulular jyns oýunjaklary men Erkekler üçin jyns oýunjaklary

  Düwürtikli jyns ýeňi ult Ulular jyns oýunjaklary men Erkekler üçin jyns oýunjaklary

  Önümiň ady ump Düwürtikli jyns ýeňi ult Ulular jyns oýunjaklary men Erkekler üçin jyns oýunjaklary

  Önümiň reňki: aýdyň / kofe
  Beden materialy: TPR
  Önümi kesgitlemek: NO.00124 NO.00125 NO.00126 NO.00127
  Önümiň ululygy:
  NO.00124 : 16 * 5cm / 70.4g
  NO.00125 : 17.5 * 6cm / 84g
  .00.00126 : 20 * 6.5 sm / 77.1g
  NO.00127 : 20 * 5.4 sm / 78,6g

  Bellikler:
  1. Oýundaky duýgyny güýçlendirmek üçin çalgy ýaglary bilelikde ulanylmaly.
  2. Suw geçirmeýän material, göni suw bilen ýuwuň.
  3. Salkyn ýerde goýuň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.

  Ulanyş usuly:
  1. ýeňi togalaň.
  2. Mümkin boldugyça kelläňize aýlaň.
  3. Ony dik duran kellä geýiň.
  4. ýeňi aşak egiň.
  5. Ulanmak üçin çalgy çalyň.
 • Horaz halkasy , Jyns halkasy , Ulularyň jyns oýunjaklary , Erkekleriň jyns oýunjaklary

  Horaz halkasy , Jyns halkasy , Ulularyň jyns oýunjaklary , Erkekleriň jyns oýunjaklary

  Önümiň ady : Horaz halkasy is Zenan halkasy ult Ulular jyns oýunjak , Erkekleriň jyns oýunjaklary
  Önümiň reňki: Gülgüne / Gyrmyzy / Gök / Aç-açan
  Beden materialy: TPR
  Önümiň ululygy: 4 sm
  Agramy : 6g

  Bellikler:
  1. Oýundaky duýgyny güýçlendirmek üçin çalgy ýaglary bilelikde ulanylmaly.
  2. Suw geçirmeýän material, göni suw bilen ýuwuň.
  3. Salkyn ýerde goýuň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
 • IOT GOWY KISS Banan / awertudana / Çerwi miwesi, erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy ýagy.

  IOT GOWY KISS Banan / awertudana / Çerwi miwesi, erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy ýagy.

  Önümiň spesifikasiýasy: 30ml / 50ml / 100ml
  Haryt belgisi: NO.00183 NO.00184 NO.00185
  Saklanyş möhleti: 3 ýyl
  Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin,
  propilen glikol, akrilat we ş.m.
  Önümiň ulanylyşy: waginal 、 anal 、 massaage we ş.m.
  Çäreler:
  1. Bu önüm diňe ulular üçin amatly.
  2. Ulanylandan soň arassa suw bilen ýuwuň.
  3. Göz bilen degmekden gaça duruň.Önüm tötänleýin gözlere girýän bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.
  4. Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
  Ulanylyşy:
  1. Bukjany açyň.
  2. Çüýşäni gysyň we çalgylary şahsy böleklere ýa-da enjamlara çalyň.
  3. useag çalmazdan ozal deň derejede çalyň.
 • Söýgi öpüş / Geçmek Gialuron turşusy adam çalgy, erkekler, aýallar we jübütler üçin şahsy lýubo

  Söýgi öpüş / Geçmek Gialuron turşusy adam çalgy, erkekler, aýallar we jübütler üçin şahsy lýubo

  Önümiň spesifikasiýasy: 200ml / 300ML
  Haryt belgisi: NO.00333 NO.00334
  Saklanyş möhleti: 3 ýyl
  Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin,
  propilen glikol, akrilat we ş.m.
  Önümiň ulanylyşy: waginal 、 anal 、 massaage we ş.m.
  Çäreler:
  1. Bu önüm diňe ulular üçin amatly.
  2. Ulanylandan soň arassa suw bilen ýuwuň.
  3. Göz bilen degmekden gaça duruň.Önüm tötänleýin gözlere girýän bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.
  4. Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
  Ulanylyşy:
  1. Bukjany açyň.
  2. Çüýşäni gysyň we çalgylary şahsy böleklere ýa-da enjamlara çalyň.
  3. useag çalmazdan ozal deň derejede çalyň.
 • SILK TOUCH erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy ýag

  SILK TOUCH erkekler, aýallar we jübütler üçin adam çalýan şahsy ýag

  Önümiň spesifikasiýasy: 60ml / 110ML
  Haryt belgisi: NO.00752 NO.00753
  Saklanyş möhleti: 3 ýyl
  Goşundylar: suw, gidroksietil sellýuloza, gliserin,
  propilen glikol, akrilat we ş.m.
  Önümiň ulanylyşy: waginal 、 anal 、 massaage we ş.m.
  Çäreler:
  1. Bu önüm diňe ulular üçin amatly.
  2. Ulanylandan soň arassa suw bilen ýuwuň.
  3. Göz bilen degmekden gaça duruň.Önüm tötänleýin gözlere girýän bolsa, derrew suw bilen ýuwuň.
  4. Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.
  Ulanylyşy:
  1. Bukjany açyň.
  2. Çüýşäni gysyň we çalgylary şahsy böleklere ýa-da enjamlara çalyň.
  3. useag çalmazdan ozal deň derejede çalyň.
 • Wibrasiýa edýän jyns, jynsy zarba taýagy, ulularyň jyns önümleri, aýallar üçin jyns oýunjaklary

  Wibrasiýa edýän jyns, jynsy zarba taýagy, ulularyň jyns önümleri, aýallar üçin jyns oýunjaklary

  Önümiň ady: Wibrasiýa edýän jyns ual Jynsy zarba taýagy , Ulularyň jyns önümleri, aýallar üçin jyns oýunjaklary

  Önümiň reňki: Et
  Material: TPR
  Haryt belgisi: NO.00474
  Önümiň ululygy: 21 * 2,8 sm
  Agramy : 400g
  Çäreler:
  1. Oýundaky duýgyny güýçlendirmek üçin çalgy ýaglary bilelikde ulanylmaly.
  2. TPR suw geçirmeýän material, göni suw bilen ýuwuň.Suwuň batareýa girmegine ýol bermäň.
  3. Salkyn ýerde goýuň we göni gün şöhlesinden gaça duruň.

  Ulanylyşy:
  1. Iki sany 5 sany batareýa guruň
  2. Olary çalgy bilen bilelikde ulanmak maslahat berilýär
123Indiki>>> Sahypa 1/3